Weechat er en gratis open source Internet Relay Chat client. http://weechat.org/

I denne enkle guiden skal vi starte weechat i en tmux-session på din bruker.

Tmux er en tjeneste som lar deg kjøre flere tjenester i forskjellige sessions. Det kan sammenlignes med at du har flere skrivebord du jobber på. Så lenge du ikke dreper en tmux-session eller avslutter tjenesten som kjøres i den så vil tjenesten kjøre selv om du ikke er logget inn eller bruker den. tmux og screen cheat-sheet

Det første du trenger er en terminal. Om du bruker noe annet enn linux må du laste ned en terminal. Putty er en fin og lett SSH-klient for Windows.

1. Logg inn på din bruker. Om du har en bruker på Colargol, finn deg en terminal eller last ned Putty og gjør slik:

ssh brukernavn@tihlde.org

Syntaksen her er som følger: ssh forteller at du vil koble til via SSH. brukernavn er brukernavnet ditt på den serveren du skal koble til. @ forteller bare at brukernavnet finnes på den gitte server som kommer etter @. tihlde.org forteller hvilken server du skal koble deg til. I dette tilfellet er det Colargol og adressen dit er tihlde.org eller IP: 158.38.48.10

2. Du er nå logget inn, så nå må du starte opp en ny session. Det gjør du slik:

tmux new -s irc

Det du gjorde nå var å starte opp en ny session med navnet irc. Du vil merke at terminalen blir “fersk”. Du har startet en ny session og kan forlate den ved å trykke CTRL+B og så D.

For å koble deg til din nye session skriver du:

tmux at -t irc

Om du vil se alle sessionene du har opp skriver du:

tmux ls

3. Nå skal vi starte opp weechat i sessionen som heter irc. Åpne session irc:

tmux at -t irc

Starte opp weechat:

weechat-curses

Legg til en server og kall den freenode:

/server add freenode irc.freenode.net

Koble til serveren som vi la til:

/connect freenode

Sette nickname:

/nick SOMETHINGAWESOME

Koble til kanalen #tihlde:

/join #tihlde

Nå er du koblet til kanalen #tihlde på nettverket freenode.

For å legge til en oversiktlig sidebar over alle kanaler du har åpne:

/script install buffers.pl

For å forlate sessionen med weechat kjørende så trykker du som kjent:

CTRL+B, D