Maximum TCP vindustørrelse er ein tanke lav i linux, størrelsen er ikkje tilltenkt hastigheter på 1Gbps.

Det er greit å hive det opp på 16MB, alle settings skall inn i /etc/sysctl.conf

  net.core.wmem_max=16777216
  net.core.rmem_max=16777216

øke grensene på IPv4, min default og MAX, (4kb 16kb 16MB)

  net.ipv4.tcp_rmem=4096 131072 16777216
  net.ipv4.tcp_wmem=4096 131072 16777216

endre TCP congestion avoidance algorithm, her finst det mangen. “vegas” ska vere raskast. men “westwood” viser seg å gjii bedre ytelse på mangen av våre servera.

  net.ipv4.tcp_congestion_control=westwood
  

så når du er ferdig

  sysctl -p /etc/sysctl.conf

litt teori