Alsamixer: Kjør command alsamixer og unmute master og skru opp volume.

/etc/asound.conf:

pcm.!default {
    type hw
    card 1
}

ctl.!default {
    type hw
    card 1
}

/etc/mopidy/mopidy.conf:

[spotify]
username = tihldedrift
password = *********

[mpd]
hostname = ::
enabled = True
command_blacklist = listall,listallinfo
connection_timeout = 60
#trenger kun passord om den er eksponert mot nett
#password = *******
port = 6600
max_connections = 20

[logging]
debug_file = /var/log/mopidy/mopidy-debug.log
config_file = /etc/mopidy/logging.conf

[spotmop]
enabled = True

[moped]
enabled = True

[http]
hostname = ::
enabled = True
port = 6680

[audio]
mixer_volume = 20
mixer = software
output = autoaudiosink

[local]
playlists_dir = /var/lib/mopidy/playlists
data_dir = /var/lib/mopidy/local
enabled = True
media_dir = /var/lib/mopidy/media

Merk at Mopidy kan ha problemer med å laste inn playlistene til brukeren, for å fikse dette så kan man kjøre følgende kommandoer:

apt remove libspotify12
apt install libspotify12 mopidy-spotify python-spotify