Saltstack

Fra: http://docs.saltstack.com/topics/installation/debian.html

Oppretter ny repo fil

sudoedit /etc/apt/sources.list.d/saltstack.list

Legger til saltstack repo for å få oppdaterte versjoner

deb http://debian.saltstack.com/debian wheezy-saltstack main

Legger til repo nøkkel:

wget -q -O- "http://debian.saltstack.com/debian-salt-team-joehealy.gpg.key" | sudo apt-key add -

Refresh apt:

apt-get update

Salt Minion

Installerer pakkene:

sudo apt-get install salt-minion

TIHLDE har satt opp DNS record for salt.tihlde.org, så minions krever ingen konfigurasjon før man skal legge inn grains.

Fra Salt Master sjekker vi at minion har rapportert inn:

sudo salt-key

Legger til minion fra Salt Master

sudo salt-key --accept=<id>
  • howto/saltstack.txt
  • Last modified: 15/04/2014 01:11
  • by Thomas Juberg