Roundcube Webmail

TIHLDE benytter seg i dag av Roundcube som sin webmail løsning. Da Roundcube som de fleste webapplikasjoner utvikles relativt raskt, faller pakkebrønnen til debian raskt langt bak. Debian wheezy kom med 0.7.2, mens gjeldende stabile når denne guiden skrives er 0.9.5.

Laster ned siste gjeldende versjon fra http://roundcube.net/ og legger i en midlertidig mappe. Eks:

wget -O roundcube-0.9.5.tar.gz 'http://downloads.sourceforge.net/project/roundcubemail/roundcubemail/0.9.5/roundcubemail-0.9.5.tar.gz?r=http%3A%2F%2Froundcube.net%2Fdownload%2F&ts=1382635347&use_mirror=switch'

Pakker deretter ut arkivet som ble lastet ned og går inn i mappen som ble pakket ut

tar -xf roundcube-0.9.5.tar.gz
cd roundcubemail-0.9.5/

Deretter er det bare å benytte seg av installasjons og oppgraderings skriptet som følger med

./bin/installto.sh <sti til målmappe>

For TIHLDE sitt vedkommende hvor su-php benyttes så er det viktig at brukerrettighetene blir satt korrekt. Om dette steget blir gjort som root så må man passe på å endre rettighetene til korrekt bruker.

chown -R <bruker>:<gruppe> <sti til målmappe>

Konfigurering er ikke dokumentert per dags dato, men er godt dokumentert i konfigurasjonsfila til Roundcube.

Noen steg som er verdt og merke seg ved oppdatering:

  • Sjekk .htaccess fila for endringer som må gjøres ved større oppdateringer
  • Gå til mappen hvor Roundcube er installert og kjør ./bin/indexcontacts.sh om du benytter deg av den innebygde adresseboka
  • howto/roundcube.txt
  • Last modified: 24/10/2013 19:39
  • by Thomas Juberg