Colargolbruker

Obs! Det anbefales på det sterkeste å benytte userscripts som automatiserer opprettelse av brukere for IPA, men denne guiden tjener som referanse for stegene som må gjennomføres.

FreeIPA

FIXME

===== ldap ===== Bruk phpldapadmin eller annen interface. * Legg til nytt element under ou=Brukere,ou=Colargol av typen “Generic: User account”. * Obs! UID Number blir her automatisk valgt av LDAP som lavest ledige over id 1000, mens scriptene våre vil finne første ledige id etter høyeste nåværende. * Obs2! Enkelte felt blir automatisk endret ved utfylling av andre felt. Følg spesielt nøye med på CN, Home Dir og UserID! * Etter opprettelse så må man gå inn på ny bruker og gjøre en del endringer. Merk at man kun kan legge til en ny attributt om gangen, og du må oppdatere brukerobjektet for hver endring. * objectClass, legg til: * person * organizationalPerson * shadowAccount * Legg til: gecos * Obs! Kan ikke inneholde ÆØÅ/æøå * CN + studielinje + opptaksår, eks: Hans Hansen, ing15 * Legg til: email * student epost * epost gitt ved innmelding om TIHLDE medlem * evt. epost fra brukeravtale eller andre kilder * loginShell, endre til: * /bin/bash * Legg til: shadowExpire: * Settes til opptaksår + 3år for TIHLDE medlemmer * Legg til: shadowLasteChange * Sett til dagens dato, evt sett til dagens dato for ett år siden + noen dager for å tvinge passord endring bort fra midlertidig passord. * legg til: shadowMax * 365 * Legg til: shadowWarning * 7

Logg inn med phpmyadmin som root eller apache brukeren. I apache databasen legg til den nye brukeren i 'brukere' tabellen. Pass på å sette korrekt gruppetilhørighet (se gruppe tabell om i tvil)

Tving oppretting av hjemmemappen til brukeren ved å logge inn med

sudo su <brukernavn>

Dette for å unngå spam fra apache om ikkeeksisterende mapper.

Send velkomstmail til brukeren for å tvinge opprettelse av Maildir mapper for å hindre feilmeldinger om brukeren sette opp epostklient før han har mottatt sin første mail.

Legg til brukeren i colusers listen

echo "<epost>" | sudo ./add_members -r - colusers

Eller logg inn på https://tihlde.org/mailman/admin/colusers og legg til de aktuelle mailadressene der.

<error, broken drifter>

  • howto/opprette_colargolbruker_manuelt.txt
  • Last modified: 29/09/2016 17:47
  • by Thomas Juberg