Hvordan benytte infoskjermsystemet

Dette er en guide skrevet for deg som skal bruke infoskjermsystemet for TIHLDE, AITeL, SU, SP etc. Infoskjermsystemet bruker WordPress. Themet vi bruker er laget av Nate Jones og heter for Digital Sign.

Selve infoskjermsystemet (det som skal vises på infoskjermene) finner du her: infoskjerm.tihlde.org/wordpress

Brukernavn og passord for å logge på får du hos drift@TIHLDE. Skal du ha tilgang men mangler login?

Send en mail til support[at]tihlde.org eller stikk innom kontoret vårt.

Innloggingssiden finner du her: infoskjerm.tihlde.org/wordpress/wp-login.php

Når du har logget inn får du opp følgende skjermbilde:

For å se alle postene som er aktive akkurat nå trykker du på Posts. Et eksempel på hvordan det kan se ut:

For å legge til en ny post (slide, kall det hva du vil) så trykker du på Add New som ligger under menypunktet Posts. Her er et eksempel på hvordan en post kan se ut. I dette skjermbildet brukes det Visual som redigeringsmetode:

Du kan velge to måter å lage en post på. Du kan gjøre det på den enkleste måten som er Visual eller du kan velge Text. Forskjellen på de to er at man under Visualredigeringen ikke kan gå like mye i detalj når du skal utforme posten.

Velger du Textredigeringen kan du bruke enkle koder som kan minne om HTML. For eksempel om du skal ha noe skrift i fet/bold skriver du <strong> teksten du vil ha fet </strong>

Her er et eksempel på hvordan den samme posten ser ut når den redigeres i Text:

Legge til bilder

For å legge til et bilde i posten trykker du på Set featured image som du finner nederst i høyre hjørne når du lager/redigerer en post.

Om du vil kan du velge Textredigeringen og legge inn bildet manuelt med en enkel <img>-tag. Om du velger å gjøre det manuelt må du også bestemme hvor bildet skal ligge i posten.

Vi anbefaler å bruke Set featured image funksjonen da bildet blir tildelt høyre side av posten så du kan ha tekst på venstre. Det fungerer bra og ser fint ut.

Slette poster

For å slette poster navigerer du deg til PostsAll Posts. Der haker du av den eller de postene du skal slette og trykker på Bulk Actions og velger Move to Trash.

Vær sikker på at det er de riktige postene du har valgt.

Når du er sikker trykker du på Apply

Redigere poster

For å redigere en post holder du musepekeren over den posten du skal redigere. Der har du to forskjellige valg. Du har Edit som lar deg redigere hele posten i samme brukergrensesnitt som om du skulle laget en ny post.

Det andre alternativet er Quick Edit som lar deg gjøre mindre endringer som tittel, dato for posten, endre kategori osv.

Anbefalt layout på post

Tittelen bør ikke være lenger enn 33 tegn. Om den er lengre vil ikke hele tittelen vises.

Innholdet i posten bør være så kort og konsis som mulig. Det er flere årsaker til dette, men den viktigste er at posten ikke vises så veldig lenge hver gang. Alle postene går i en loop. Man bør prøve å begrense innholdet til 9 linjer. Om du ikke har med bilde kan du få plass til mer tekst. Vi anbefaler å bruke bilde for å gjøre posten mer interessant og den ser penere ut med et bild enn uten.

Publisere en post

Vi anbefaler at du forhåndsviser posten før du publiserer den for å forsikre deg om at layouten ser bra ut.

For å gjøre dette trykker du på Preview som du finner i menyen til høyre som heter for Publish.

For å publisere den ferdige posten trykker du på Publish som ligger i den samme menyen som Preview.

  • howto/infoskjerm.txt
  • Last modified: 07/04/2014 18:24
  • by Axel Hanslien