I fjerde kvartal 2011 la vi merke til at etherpad gikk berserk på C og gjorde flere tusen DNS-lookups mot seg selv i sekundet. Dette gjorde at etherpad selv brukte en hel tråd, og det samme gjorde bind. I slutten av 2011 ble fixen at vi restartet etherpad hver natt. Dette hjalp frem til Colargol reinstall 2012. Etter dette ble etherpad enda vnskeligere å ha med å gjøre.

Det ble derfor besluttet at vi skal gå over til å bruke Etherpad Lite.

Bla bla bla. Etherpad ble installert slik det står i den gamle dokumentasjonen. Over tid har en del av konfigureringen endret seg.

Dersom etherpad-lite skal reinstalleres, er det i all hovedsak bare å følge dokumentasjonen på GitHub, pluss litt konfigurering. Bl.a. bruker vi Etherpad-lite koblet med MySQL (dokumentasjon på hvordan dette settes opp finnes på Github, bare husk at vi allerede har en database).

Etherpad-lite har en egen bruker, etherpad-lite, som er satt opp med /bin/false som shell.

Etherpad ligger i mappen /home/http/htdocs-ssl/etherpad-lite.

Så kan du sette opp etherpad som en service ca slik som dette.

Oppgradere

cd /home/http/htdocs-ssl/etherpad-lite
sudo service etherpad-lite stop
sudo -u etherpad-lite -H git pull origin

Så kan du sjekke om etherpad starter med sudo -u etherpad-lite -H bin/run.sh. Dersom den starter, avbryt prosessen (ctrl-c) og start servicen med sudo service etherpad-lite start. DONE.

  • howto/etherpad-lite.txt
  • Last modified: 27/03/2014 13:02
  • by Dennis Eriksen