Arch Linux

Føler du at din debian distro (debian-baserte distro) er for stabil å har alt for mye oppetid? Dette kan du lett løse med å installere Arch Linux. Arch Linux er en såkaldt rolling release. Dette vil si at Arch bare har en version som oppdateres forløpende på din PC når du har det installert. Med Arch vil du gjennom pakkebehandleren packman får tilgang til de nyeste versionene til programmer du har installert eller skal installere. Siden det som oftest er de nyeste pakkene du får når du installerer noe, så vil dette også være de pakkene som er testet minst og med systempakker kan dette føre til ett ustabilt system.

Arch Linux er ikke noe å ha på en server, men din egen desktop der du vil ha det nyeste av det nye.

Prosessen man bruker for å installere Arch er litt indeviduell for hvilket oppsett du har. Jeg skal ta deg gjennom slik jeg gjennomførte installasjonen. Arch sin wiki er en meget aktiv wiki og er en gullgruve for informasjon om Arch og linux generellt.

1. Lage en USB med Arch

Om du ikke har gjort det, last ned Arch Linux. Dette steget er forskjellig fra om du skal installere på en maskin med ett hovedkort med UEFI og ett med BIOS. I mitt tilfelle har jeg ett hovedkort med UEFI.

Mount isoen med Arch

# mkdir -p /mnt/{usb,iso}
# mount -o loop archlinux-2013.06.01-dual.iso /mnt/iso

For at kopieringen over til minnepennen skal fungere, så må du navngi minnepennen med archlabel som du finner i filen /mnt/iso/loader/entries/archiso-x86_64.conf når du formaterer den. Jeg brukte gparted for å formatere minnepennen til Fat32.

Mount minnepinnen og kopier over filene fra isoen.

# mount /dev/sdXY /mnt/usb
# cp -a /mnt/iso/* /mnt/usb
# sync
# umount /mnt/{usb,iso}

Nå skal det bare være å ta ut minnepennen å sette den i den PCen du vil installere på, evt. bare reboot.

2. Installasjon

Skriv loadkeys no for å få norsk layout på tastaturet.

Det første som må skjekkes er om du har bootet med UEFI støtte (dersom du installerer på en maskin med UEFI). Dette gjøres med kommandoen efivar -l. Dersom det printes ut en mye dritt, så er du bootet med UEFI støtte.

Jeg sitter på en linje med statisk IP, så dette må settes opp før jeg forsetter installasjonen. 1)

cp /etc/netctl/examples/ethernet-static /etc/netctl/**profilnavn**
nano /etc/netctl/**profilnavn**

Endre filen slik det passer med ditt nettverk og ta ned dhcp connection som koblet seg opp automatisk når du bootet med ifconfig enp3s0 down. Nå kan du starte den nye oppkoblingen med netctl start profilnavn Vent en liten stund mens nettverket kobler seg opp å prøv så ping -c 3 google.com for å sjekke om du har nettilgang.

Velg språk og lokalitet på installasjonen

# nano /etc/locale.gen

Ved å kommentere ut nb_NO.UTF-8 UTF-8 vil du få norsk. Jeg vil heller ha det på englesk og da kan du hoppe over å endre denne filen da det allerede er standard. Generer lokalitet.

# locale-gen
# export LANG=de_DE.UTF-8

=== Partisjoner harddisken ===2) Siden vi installerer på en UEFI pc så må vi sette av 1GB til EFI systemet. Jeg har så splittet / og /home slik at min hjemmemappe er uavhenig av systemet. Brukt guide i fotnote 2 eller så er det også mulig å bruke en liveCD med ubuntu og bruke gparted.

Part. #   Size    Partition Type      Partition Name
----------------------------------------------------------------
      1007.0 KiB free space
  1    1024.0 MiB EFI System
  2    15.0 GiB  Linux filesystem
  3    50.0 GiB  Linux filesystem
  4    2.0 GiB   Linux Swap
  

Sette opp filsystem

Nå som diskpartisjonene er ferdig er det på tide å velge filsystem og sette opp swap. På min PC har jeg valgt btrfs som filsystem.

mkfs.vfat -F32 /dev/sda1
mkfs.btrfs /dev/sda2
mkfs.btrfs /dev/sda3
mkswap /dev/sda4
swapon /dev/sda4

Nå som filsystemet er laget må dette mountes på PCen slik at vi får tilgang til det. Slik som jeg har formatert må jeg mounte slik at /home og / blir laget på forskjellige plasser og EFI må legges til.

# mount /dev/sda2 /mnt
# mkdir -p /mnt/boot
# mount /dev/sda1 /mnt/boot
# mount /dev sda3 /mnt/home

Endre mirror

Åpne mirror listen med nano /etc/pacman.d/mirrorlist og søk i filen med Ctrl + W og finn Norway. Kopier Server med Alt + 6 å flytt den til toppen. Lim inn med Ctrl + U. Bruk Ctrl + X for å avslutte.

Installer basesystem

# pacstrap -i /mnt base

Generer fstab

Genererer fstab slik at diskene dine blir mountet ved oppstart. Sjekk om det er riktig etterpå, evt. endre om det har blitt noe feil

# genfstab -U -p /mnt >> /mnt/etc/fstab
# nano /mnt/etc/fstab

Konfigurer basesystemet og chroot

FIXME

Set up EFIvars

mkdir -p /mnt/sys/firmware/efivars
mount --bind /sys/firmware/efi/efivars /mnt/sys/firmware/efivars